BLOG - nejlevnejsi elektrina

Přejít na obsah

Pozor, pokud jste u dodavatele poslední instance!

nejlevnejsi elektrina
Published by v Energie · 27 Únor 2017


Před několika měsíci „spadla“ část spotřebitelů pod dodavatele  poslední instance. U něj mohou být maximálně šest měsíců. Potom hrozí  neoprávněný odběr. Víme o 580 odběratelích elektřiny a 191 odběratelích  plynu evidovaných u dodavatelů poslední instance, kteří dodavatele stále  ještě nezměnili.     

  
  
     
I ve  chvíli, kdy obchodník z nějakého důvodu nemůže spotřebitelům dodávat  elektřinu nebo plyn, proudí k němu energie sítěmi dál. Nastává ale  situace, kdy by spotřebitel mohl odebírat energii neoprávněně. Aby právě  k tomuto nedošlo, jsou zde dodavatelé poslední instance (DPI).

Je nutné si uvědomit, že distributorům  energie protékající jejich sítěmi nepatří. Ti se starají o dopravní  cestu, kterou obchodníkům poskytují. Elektřina a plyn v sítích patří  právě obchodníkům (dodavatelům), kteří je nakoupili a prostřednictvím  distribučních soustav dodávají svým zákazníkům. Pokud obchodník dodávat nemůže, ve většině případů nastupuje DPI automaticky prostřednictvím operátora trhu (společnost OTE).

V případě potřeby plní funkci DPI v  elektroenergetice společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská  energetika. V plynárenství jde o společnosti E.ON Energie, innogy  Energie (dříve RWE Energie) a Pražská plynárenská. Převedení do režimu  DPI, ceny a další podmínky musí být spotřebiteli oznámeny neprodleně.

Na dodávky elektřiny v režimu DPI mají  nárok všichni zákazníci a v případě dodávek plynu zákazníci, jejichž  spotřeba za předcházejících 12 měsíců nebyla vyšší než 630 MWh.


Aktuální situace

Na začátku října 2016 byli převedeni pod DPI zákazníci společnosti Česká energie, a.s. (informovali jsme zde),  která nebyla schopná zajistit dodávky elektřiny a plynu. V polovině  října byla pod DPI převedena některá odběrná místa zákazníků společnosti  ST Energy, s.r.o. (informovali jsme zde) a následovali zákazníci společnosti Eco Power Energy s.r.o. (informace zde a zde). Nyní se jedná o 580 odběratelů elektřiny a 191 odběratelů plynu.

Šestiměsíční lhůta pro změnu dodavatele končí některým z dotčených zákazníků už v dubnu 2017.  Již nyní by měli začít hledat nového dodavatele, aby byl na změnu  dostatek času. Jejich pasivní chování totiž může znamenat vyšší ceny  služeb dodávky, než jaké by si dokázali zajistit aktivním výběrem nového  dodavatele.

Volbu dodavatele nepodřizujte jen nejnižší ceně, ale také dalším podmínkám služeb dodávky a referencím. Na webu ERÚ najdete kalkulátory, pomocí kterých si můžete porovnat nabídky dodavatelů elektřiny nebo plynu. Nabídky dodavatelů plynu můžete také porovnat s indikativní cenou, kterou ERÚ vydává čtvrtletně.

Režim  DPI může trvat nejdéle 6 měsíců, během kterých si musíte najít nového  dodavatele. Pokud byste změnu neuskutečnili, došlo by k neoprávněnému  odběru.


Neoprávněný odběr

Velmi specifickou situací, kdy se  spotřebitel může dostat do neoprávněného odběru, je moment, kdy je v  režimu DPI déle než šest měsíců. Po šesti měsících u něj jeho služby  končí. Během šesti měsíců u DPI je třeba najít si řádného dodavatele.

Za neoprávněný odběr je obchodníkem nebo  distributorem vymáhána náhrada za vzniklou škodu. V určitých případech  může být odběrné místo zákazníka i odpojeno. Náklady za opětovné  připojení se pohybují v řádu tisíců korun a hradí je zákazník.

Obecně je neoprávněný odběr elektřiny nebo  plynu taková situace, kterou energetický zákon definuje, mimo jiné, jako  odběr bez uzavřené smlouvy s dodavatelem; odběr energie, za který  zákazník neplatí; odběr neměřený elektroměrem (pokud neměřený odběr  nebyl smluvně sjednán) nebo plynoměrem; nebo odběr měřený elektroměrem  nebo plynoměrem, do kterého někdo prokazatelně neoprávněně zasáhnul.

Ne každé chybně fungující měřidlo znamená  zároveň neoprávněný odběr. Aby se jednalo o neoprávněný odběr, musí být  vždy prokázáno porušení úředních značek (cejchů) nebo jiná neoprávněná  manipulace s měřidlem. To, že odběr není řádně měřen, nemusí znamenat,  že měření obešel spotřebitel. U neoprávněného odběru se nerozlišuje, kdo  poškození měřidla zavinil. To bývá často předmětem sporu a prokazování u  soudu.
Bez komentářů

Nejlevnější elektřina a nejlepší cena
super elektřina z větru
Levná elektřina z větrné elektrárny
nejlevnější dodavatel zemního plynu
Elektronické aukce energií
Sobotík David
Certifikovaný obchodní partner eCENTRE

SPŘÁTELENÉ WEBY

Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.
Návrat na obsah