BLOG - nejlevnejsi elektrina

Přejít na obsah

Na změnu vedení ERÚ, poukazují i parlamentní listy.

nejlevnejsi elektrina
Published by v Energie · 23 Leden 2017
Jedná se o zajímavý článek poukazující na události v energetice. Na změnu regulační rady ERÚ a ohrožení investic v přepravě plynu.

  • Končí nezávislost ERU, k 30.6.2017 bude založena nová regulační rada, ta  bude podřízena MPO, tj. vládnoucím politikům. Nebude loutková, a nebude  výsledkem další dotační program, třeba i za bilion korun? I přes možné  výhrady k současnému vedení ERÚ je jasné, že toto vedení by to  nepřipustilo.

  • Ukažme si to na konkrétním závažném problému z energetiky. Další  časovanou bombu české ekonomiky kromě podpory OZE a podpory bank jsou  totiž i narůstající odvody zisků firem pohybujících se v monopolním  prostředí, nebo v prostředí s nedostatečnou konkurencí na trhu. Pro tyto  firmy je typické, že obvykle investují, jen když dojde k poruchám. A  nejlépe na příkladu jedné konkrétní společnosti, kterou je Net4Gas.Zahraniční společnosti typu Net4Gas, jejich hospodaření, postoj některých novinářů a MPO jako zástupce státu
Typickým příkladem polopravd a manipulací s fakty je článek z prosince  2016. Říká, že ERU srazil platby za přepravu plynu přes české území. Net  tak ztratí na čistém zisku 800 mil. ročně, státní rozpočet 200 mil.  ročně. V článku je dále uvedeno:
- Investiční program Netu 13 mld. Kč je v ohrožení.
- Konsorcium vlastníků zaplatilo za Net 1,2 mld. Eur, včetně převzatého dluhu 1,6 mld. Eur.
- Net provokuje regulátora svou profitabilitou 2,8 mld. Kč za rok.
- V létě 2014 zredukovali vlastníci Net4Gas základní kapitál o 29 mld.  Kč a zatížili společnost 11 miliardovou půjčkou s úrokem 6,3%.

Článek vypadá věrohodně, je tady několik ale:

Profitabilita Net4Gasu (dříve Transgas), když byl ve vlastnictví státu, byla mnohem vyšší.
Cena stanovená ERU za přepravu je opravdu nižší, Net4Gas totiž ten  kontrakt vůbec nemá jistý. Kdo chce získat kontrakt na tranzit plynu s  objemem 40 mld. m3 za rok, musí nabídnout nízký poplatek. V případě ČR a  společnosti Net4Gas určitě, kontrakty na tranzit plynu z východu přes  Ukrajinu do několika let zcela skončí. A měly by se něčím nahradit.
Druhým důvodem je to, co zná každý, kdo jednal o tranzitním kontraktu, a  to, že obchodní podmínky jsou často důležitější než cena. Net4Gas má  díky nižšímu poplatku velmi dobrou pozici pro vyjednání příznivých  obchodních podmínek.
Volná tranzitní kapacita pro dopravu ruského plynu do Evropy přesahuje v  současnosti 140 mld. m3/rok. Poplatek za tranzit činí obvykle jenom cca  5% z celkové ceny plynu pro odběratele, dodavatelé jako Gazprom si  proto mohou dovolit postavit novou trasu za vyšší investiční náklady, a  to je i riziko pro ČR. Rizik je tedy více.
Je až komické, že v článku je uvedeno, že Net4Gas z důvodů nižšího  poplatku bude váhat, zda vynaloží 13 mld. Kč na zajištění tranzitní  kapacity 40 mld. m3. Tedy pokud požaduje Net4Gas návratnost několik let v  případě investice, kde obvyklá návratnost je min. 20 roků, tak je to  pravda.

Když nebude chtít Net4Gas investici za 13 mld. Kč vynaložit, tak ať  nabídne Net4Gas jinému zájemci, nejlépe státu. Bude to muset stejně  dříve nebo později udělat. Net4Gas nevynakládá investice ani v úrovni  odpisů. Soustava tedy zastarává. A tím mohou narůstat i bezpečnostní  rizika. Net by měl díky investicím snižovat ztráty plynu a tím zlepšovat  ŽP, to ale nedělá. Místo investic si vyplácí každý rok dividendy v mld.  Kč za rok. MPO jako zástupce státu souhlasí a situaci neřeší.
V článku se také hovoří o snížení základního kapitálu Net4Gasu o 90%,  tj. o 29 mld. Kč. Toto snížení odsouhlasilo MPO jako zástupce státu. Což  je něco neuvěřitelného. Ukázalo se, že omylem.
Stejně jako to, že Net4Gas odmítl přijmout dotaci na výstavbu plynovodu  Stork 2 do Polska, která má zajistit diverzifikaci zdrojů plynu pro ČR.  Net preferuje, aby náklady platili čeští odběratelé. MPO byl opět na  straně Net4Gasu. Tolik kritizovaný ERU stál ale na straně odběratelů, a  stal se samozřejmě terčem velké kritiky. V ČR logicky a neodvratně. Toto  je možné jenom v ČR.
Stát ale na Net nástroj má. Jednatelé Net4Gasu musí jako řádní  hospodáři odpovídat za efektivní řízení firmy. U firmy strategického  významu tím spíše. Jestliže systém zastarává a nerekonstruuje se, tak by  měli odpovědní pracovníci postiženi. Porušují platné zákony ČR. A to je  zase úkol pro MPO. Jinak se vrátí státu vybydlené firmy.

MPO odsouhlasilo snížení kapitálu o 29 mld. Kč v situaci, kdy Net neměl  zajištěny kontrakty na tranzit plynu, a objemy ve stávajících  kontraktech klesají. Řeklo by se, že tím vážně poškodilo český stát?
Očekávalo by se, že čeští novináři budou hájit český stát a pravdu, a  soustředí se na zásadní problémy, jako jsou negativní důsledky řízení  Net4Gasu. Opak je pravdou. Jak se zdá, vidí ČR jako ideální „dojnou  krávu“ pro zájmy privátních firem, kde mohou investoři cokoliv, bez  jakýchkoliv důsledků.

Z výše uvedeného se dá udělat i zásadní obecnější závěr: Stát bude  potřebovat během 10-20 let stamiliardy korun na rekonstrukci  energetických zdrojů a sítí jako jsou vodárny, teplárny, firmy typu  Net4Gas. Protože tento problém neřeší. Další z časovaných bomb tiká.

Přidávám ještě analýzu úřadu vlády k odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření k náhledu zde...
Bez komentářů

Nejlevnější elektřina a nejlepší cena
super elektřina z větru
Levná elektřina z větrné elektrárny
nejlevnější dodavatel zemního plynu
Elektronické aukce energií
Sobotík David
Certifikovaný obchodní partner eCENTRE

SPŘÁTELENÉ WEBY

Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.
Návrat na obsah